" เป็นผู้นำที่ดี และพร้อมเป็นในทุกโอกาส "

" BE A GOOD LEADER AND READY TO BE ANYTIME. "

เนื้อหา

การจัดงานวันพร้อมญาติ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17 (1/56)

ประกาศ การจัดงานวันพร้อมญาติ นนส.ทบ.รุ่นที่ 17 (1/56)  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นการผ่อนคลาย

 

หลังจากจบการฝึกภาคเบื้องต้น และเป็นการแสดงกิจกรรมของ นนส. ให้ผู้ปกครองชม

 

โดยมีรายละเอียดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

1. วัน เวลาในการจัดงาน  วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 56 เวลา 0800

 

2. สถานที่    สนามฟุตบอล รร.นส.ทบ.

 

3. การแต่งกาย    นายทหาร นายสิบ และ นนส.     :    ชุดฝึกพราง หมวกทรงอ่อนสีดำ

                           

                            ญาติ นนส.   :   ชุดสุภาพ

 

4. กิจกรรมการแสดง  :  การแข่งขันการถอดประกอบอาวุธ

                                                

                                      การยิงปืนฉับพลัน

 

                                      การแข่งขันการตรวจสอบบุคคลท่าเบื้องต้น

 

                                      เกมส์สันทนาการ

  

                                      การแสดงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บออกจากพื้นที่การปะทะ